Etikai kódex

A Digital Identity Agency alapvető értéknek tekinti a digitális identitás tükrözhetőségét, menedzselését és kontrollját hálózati, informatikai, illetve jogi eszközökkel. A vállalatoknak és a magánszemélyeknek joguk és lehetőségük van a róluk szóló online információkat elérni és kezelni, ehhez bizalomra épülő szakértői segítséget kérni vagy partneri együttműködést kezdeményezni. A Digital Identity Agency alapvető normaként értelmezi, hogy a fenti értékeknek a társadalom, a vállalatok/intézmények és a magánszemélyek együttműködésében, természetes egyensúlyában kell léteznie.

 

Irányelvek

  • Hozzájárulás az alapvető társadalmi és emberi normák, az emberi méltóság tiszteletének betartásához és a személyiségi jogok védelméhez.
  • A vállalat/intézmény érdekeinek, értékeinek és hírnévének támogatása, a biztonsági funkciók segítése.
  • A magánélet sérthetetlenségéhez, a láthatósághoz vagy a láthatatlansághoz való jogok, illetve lehetőségek tudatosítása.